Min hu chicken?

Pierre Portelli, ex uffiċċjal fl-eżekuttiv tal-PN u impjegat tal-istamperija u li jittanta jgħid li hu ‘independent’ ippubblika SMS tal-Prim Ministru fejn Joseph Muscat qallu bla tlaqlieq li ma kienx qed jaċċetta l-offerta ta’ intervista.
 
Ta’ chicken li hu, Portelli ma ppubblikax l-SMS exchange kollha kemm hi. Tgħid għaliex?
 
L-Independent saret “Fake News Daily
 • Laura Attard

  Ghax nazzjonalist ippatentjat u jrid iqarraq. Tixtrux la t times u lanqas l indipendent

  • Wedgwood Plates

   Ilni ma nixtrihomx.
   Tpaxxuhomx,tikkomentawx fuq is -site taghhom.
   Ghax igibu wahda u l-ohrajn jiccensurawhom.

  • Diane Vella

   jien lanqas in-net ma nara ahseb u ara nixtri l’gazzetti.

 • Ic-chicken beza minn Pierre Portelli…….,xejn inqas u xejn izjed Gleen.

  Hu pacenzja ghax issa kullhadd qed jiddejjaq minn Muscat u l-klikka tieghu. Wasaltu fl’ahhar xbin.

 • Glenn Bedingfield

  Mela inti hsibtni li qieghed mieghek. Stenna u jitilghu.

  • Ghadhom ma telawx.

   • Malti

    Tkellem l indipendti

   • Opus Dei

    Staqsi lil postman li kien iterraq it toroq tal Belt, xemx u xita.

   • Defnaja

    U sew ghamel ma telahomx. Bhal prim ghamel il Bedingfield ma heliex hin ma mbarraz.

 • Michael Abela

  Issa Portelli jrid jikkontrolla din il-blog ukoll?

 • M. Buttigieg

  Sewwa ghamel. Kemm jahseb li hu mportanti dan Pierre ta l independent. Joseph ma ghandux hin x’jahli ma nies bhal dawn.

  • Lina Mangion

   Lanqas fuq Xarabank m’ghandujmur il Prim Ministru. Dan il programm huwa programm divertenti u mmexxi minn persona li hi stess qalet li ma ghix newtrali, jigiefiri li hi biased. Dibattitu bejn il kapijiet Tal partiti ghandu jsir fuq l Ii Stazzjon NAzzjonali u immexxi minn presentatur serju.

 • Opus Dei

  Gurnalist ikollu opinjoni, Pierre m’ghandux. Pierre ghandu sarima u jrid jaghmel dak li jghidlu sidu. Sidu mhux il PN ta! Sidu Martu, Missierha u l but

 • Malti

  Kellek risposta kif jixraqlek. Ma tridx tigi tghid li l Indipendent hi veru indipendenti. Ghax ma tghidx li lil min ma jaqbilx maghkhom u mal PN ma thallux il kummenti tieghu jidhru fuq skuza jew ohra.
  Kulhadd jaf x’inhi l agenda tieghek.

 • Malti

  Min qed jixtrihum tahseb inti.
  Tixtri dawn il gazzetti sabiex tghin lil PN. Dawn gazzetti bl ingliz tal PN saru. Jekk tara min imexxihom bizzejjed int.