Meta se jibda jieħu l-kariga li għandu bis-serjeta’?

Il-kuntatt man-nies huwa tajjeb. Kemm ili fil-politika dejjem nisħaq u ninsisti li l-kuntatt man-nies għandu jinżamm matul is-sena kollha mhux biss qabel l-elezzjoni. Iżda waqt li jibqa’ jżomm kuntatt dirett man-nies, politiku għandu wkoll jara li jaħdem għan-nies li jkun żamm kuntatt magħhom.

U kif taħdem għan-nies? Billi wara li tisma’ x’għandhom xi jgħidu, tibda tħaddem il-viżjoni tiegħek ħalli tara kif tista’ tilħaq l-aspirazzjonijiet tagħhom. Imma jrid ikollok viżjoni!

Biex politiku juri kemm iżomm kuntatt man-nies ma għandux għalfejn jagħmel xenati żejda. Jidħol wara l-bank jagħmel il-kafe biex juri ‘kemm hu minn tagħna’ jew imur għand tal-pastizzi biex sempliċiment jieħu ritratt u jwaħħal xi nkwatru tiegħu stess kif qed jagħmel il-Kap tal-Oppożizzjoni.

Politiku jista’ juri kemm hu qrib in-nies bl-azzjonijiet tiegħu, aktar b’dak li jagħme milli b’dak li jgħid. Sfortunatament, Adrian Delia għadu mhux qiegħed jieħu l-kariga ta’ Kap tal-Oppożizzjoni bis-serjeta’ li jixirqilha. Eżempju, jiftaħar li ma jippreparax id-diskorsi. U veru ma jkunx ippreparat x’se jgħid, iżda għall-anqas, għandu jkun jaf il-fatti.

Adrian Delia qiegħed ifalli test wieħed wara l-ieħor u juri li ma jafx xi jkun qed jgħid u jagħmel. L-arena politika m’hijiex ħanut tat-te. Jien immur regolarment fi ħwienet tat-te bla ma noqgħod nippublika ritratti u dak li jgħiduli n-nies nara kif naħdem fuqu. Iżda dejjem inkun konxju ta’ fatti bażiċi meta nkun qed nitkellem man-nies fil-ħwienet tat-te u iktar u iktar meta nkun fl-arena politika.

Il-Kap tal-Oppożizzjoni, fatti baziċi ma jafhomx la meta jkun f’xi ħanut tat-te u wisq anqas meta jkun fl-arena politika. Mhux talli ma jafx fatti baziċi, iżda jrid jikkritika u jitkellem dwarhom għax jaħseb li qed jagħmel xogħlu biss billi jgħid kontra.

Mistoqsi dwar l-isfida tat-traffiku fi programm fuq l-istazzjon nazzjonali, Adrian Delia, qal li hu jibda jsolviha għax jagħmel trasport pubbliku b’xejn għal żgħażagħ fl-etajiet ta’ bejn 18 u 21 sena. Jidher li Delia la hu konxju ta’ miżura tal-baġit tas-sena l-oħra u lanqas ta’ miżura għall-baġit ta’ din is-sena.

Is-sena l-oħra kien hemm mal- 5,000 żgħażagħ u żgħażugħa fl-età ta’ 18-il sena li użaw din l-iskema u frankaw €200,000. Issa din hi estiża għal żgħażagħ ta’ bejn 16 u 20 sena u minnha jistgħu jgawdu 28,000 żagħżugħ u żagħżugħa oħrajn.

Mbagħad hemm kwestjonijiet oħra ta’ mportanza nazzjonali li Delia jikkritika bla ma joffri soluzzjoni. L-immaniġġjar tal-iskart huwa eżempju klassiku. Wara li ma tawx każ il-management tal-iskart għal snin sħaħ, dan il-gvern kien kostrett jieħu miżuri ħalli fi ftit tas-snin oħra ma jkollnix problemi kbar.

Il-PN ħareġ kontra l-pjan tal-gvern għall-inċenertur. Iżda x’qed joffri minflok? Jekk għandu xi proposta aħjar jgħidha ħalli n-nies tkun tista’ tiżen. Jaqbel ma’ taxxa fuq l-iskart? jew li jsiru ħafna iktar miżbliet bħal tal-Magħtab fil-lokalitajiet Maltin?

Ikun tajjeb li Adrian Delia jibda jieħu l-irwol tiegħu b’serjetà għax il-kariga ta’ Kap tal-Oppożizzjoni mhix maħsuba għal min irid jitkellem biss.

Il-kariga ta’ Kap tal-Oppożizzjoni hija kariga Kostituzzjonali u ġġorr magħha ċerta responsabbilta. Il-Kap tal-Oppożizzjoni hu mistenni li jikkrritika, imma wkoll hu mistenni minnu li joffri alternattiva. Li jgħid x’inhi l-viżjoni tiegħu. Ma jistax ikun naqblu fuq kollox u allaħares ikun hekk.

Biss biss, il-PN jaħseb li dawk illi jaqilgħu anqas minn €50,000 m’għandhomx valuri! F’Malta hawn 192,922 persuna li jaqilgħu anqas minn dak l-ammont stabbilit mill-President tal-Kunsill Amministrattiv tal-PN, id-Deputat David Stellini.

Fuq hekk ma nistgħu naqblu qatt għax aħna bħala Partit Laburista ma nagħmlux distinzjoni bejn id-dħul tan-nies. Aħna nitrattaw lil kulħadd l-istess. Delia m’għandux politika u m’għandux viżjoni għal pajjiżna. Anqas fil-partit tiegħu stess ma biddel xejn, minkejja li kellu jbiddel kollox ta’ taħt fuq.

Malta m’hijiex tieħu lil Adrian Delia bis-serjeta. Iżda l-ewwel irid ikun hu li jieħu l-kariga tiegħu bis-serjeta’.