Iridu jnessuna

Fil-jiem li għaddew kien hemm aħbar li l-PN u l-akkolti tiegħu iridu jnessuna. Iriduna ninsew li ddiskriminaw politikament kontra persuna sempliċiment minħabba l-kulur politiku tiegħu. U din mhux l-ewwel darba li ġrat taħt amministrazzjonijiet Nazzjonalisti.

Tiftakruħ il-każ ta’ Emanuel Camilleri? Il-Qorti kienet sabet li l-Prim Ministru ta’ dak iż-żmien, Eddie Fenech Adami iddiskrimina politikament kontra Camilleri. Mbagħad kien għamel konferenza tal-aħbarijiet, ħabbar li rreżenja u ħabbar ukoll li l-Kabinett ma kienx aċċetta r-riżenja tiegħu. Farsa sħiħa.

Imma dak li jagħddu minnu lin-nies li ma jaqblux magħhom m’hijiex farsa. Fil-każ li kien fetaħ Mario Cutajar meta kien impjegat ma’ Heritage Malta, instab li l-kuntratt tiegħu ma kienx mġedded minħabba t-twemmin politiku tiegħu.

It-tmexxija ta’ Heritage Malta kienet kuntenta bix-xogħol li kien qed jagħmel Cutajar, iżda l-gvern ma kienx. U l-gvern indaħal fid-deċiżjonijiet ta’ Heritage Malta biex temm ħesrem il-kuntratt. Pero l-istorja ma waqfitx hemm.

Komplew jiddiskriminaw kontra Mario Cutajar anke wara li temmewlu l-kuntatt. Għax wara li neħħewħ minn hemm bagħtuh jaħdem f’uffiċċju mingħajr ma kellu xogħol x’jagħmel. Tawh desk biss.

Illum iriduna ninsew dak li għamlu ma’ Cutajar u ma mijiet oħra ta’ ħaddiema tal-gvern sempliċimwnt għax għandhom opinjoni differenti minn tagħhom. Saħansitra baqgħu jikkritikaw lil Mario Cutajar sa qabel l-elezzjoni li għaddiet meta Simon Busuttil qal “L-appointment ta’ Mario Cutajar huwa l-agħar eżempju ta’ ħatriet politiċi”.

Huma ma jinsewx, jibqgħu iżommuhielek fil-komma, imma lilna iriduna ninsew li jiddiskriminaw politikament left eight and centre.

Tafu x’kien id-dnub mejjet ta’ Mario Cutajar? Kien Assistent Segretarju Ġenerali tal-GWU. Timbru għal għomru li għal PN ifisser li ma tistax taħdem. Bil-“Mod Ġdid” li għandu l-PN bħalissa kont nistenna li Adrian Delia jikkundanna d-diskriminazzjoni politika. Imma Delia huwa ostaġġ tal-establishemtn li tant ikkritika u għalhekk ma fetaħx ħalqu.

Il-gazzetti tal-PN (mhux biss dawk li joħorġu mill-istamperija) ma qalu xejn dwar dan il-każ. Ma inkitbux editorjali, ma nkitbux opinjijiet, ma sarux follo-ups, ħadd ma ċempel lil Lawrence Gonzi jew lil Dolores Cristina. Ħadd ma qal xejn bil-għan illi ninsew.

Min jinsa jerġa’ jiżbalja. Iridu jnessuna biex jerġgħu jagħmlu l-istess meta jkollhom iċ-ċans.