Il-ftira sħuna tajba

L-inkarigu tal-Viċi Kap Robert Arrigo li qed jibgħat dawn il-messaġġi lill-membri biex iħeġġiġhom jattendu għall-coffee morning.