Iktar faċli li tgħaddi ġemel minn għajn il-labbra milli wieħed għani fis-saltna tas-smewwiet, Mattew 19:24

Jista’ jkun li kienet din is-silta mill-Vanġelu li ispirat lil Robert Arrigo biex jipproponi li tibda ssir il-Quddies fid-Dar Ċentrali. Iżda veru diffiċli għall-għani biex jifhem li l-quddiesa hija ċelebrazzjoni ta’ Ġesu Kristu li f’ħajtu ma kienx jiddistingwi bejn Lhudi jew pagan. Kien ifejjaq lil kulħadd bla distinzjoni u ssallab għalina lkoll. Biex isalva lil kulħadd. Imma biex tidħol għall-quddies tal-PN irid ikollok it-tessera, qed jipproponi Robert Arrigo biex iġib il-voti tat-tesserrati ħalli jkun elett Viċi Kap tal-Kap tal-Kattolċi u Latini.

Imma għandu problema ta’ preġudizzji. Il-fatt tal-quddies bit-tessera fid-Dar Ċentrali hija ironika, imma tirrifletti l-mentalita elitista li għadha taħkem lill-PN meta Alla għandu mħabba privileġġjata għall-foqra. Il-fqir għandu triq aktar faċli biex jidħol fis-salnta t’Alla u fl-Iskrittura Mqaddsa Ġesu huwa kkwotat jgħid “Ħażin għalikom intom l-għonja”.

Ġesu ma jagħmilx distinzjoni, iżda każ wara l-ieħor naraw kif il-PN jiddiskrimina reliġjożament. Il-kawża li nqatgħet fil-Qorti dwar vendikazzjonijiet ma’ Mario Cutajar hija eżempju tad-distinzjonijiet kbar li l-PN jagħmel bejn in-nies a bażi ta’ dak li jemmnu. L-aqwa li jmorru jitqarbnu u jħabbtu fuq sidirhom. Bħalma għamlu ma’ Mario Cutajar jagħmlu ma’ kulħadd, anke mill-Oppożizzjoni aħseb u ara mill-gvern.

Storikament il-PN dejjem rikeb fuq dahar il-Knisja għal voti u l-istess Knisja qatt ma ddejqet tagħti palata lil PN. Għamilha l-Isqof Gonzi u qed jagħmilha l-Isqof Charles Jude.

Bħalissa l-PN għandu bżonn ħafna talb biex jinqala’ mill-ħama. Il-Qassisin il-Kbar qed jittamaw li jsibu wieħed li jkun lest jagħmel bħalma għamel Ġuda.