Dan hu l-poplu

Tismagħhom jitkellmu taħseb li qed jitkellmu f’isem il-poplu kollu. Fil-fatt ikunu qed jitkellemu biss f’isem is-supporters ta’ Simon Busuttil. Dawn il-ftit mijiet huma s-supporters li għadhom jemmnu f’Simon Busuttil u fin-nies ta’ mad-dawra tiegħu. Mhux in-Nazzjonalisti tafux, għax il-PN qiegħed iżomm lura minn dawn il-protesti.

Eluf kbar ta’ nies kellhom jattendu għall-protesta li fiha kien se jitkellem Antonio di Pietro. Eluf kbar ta’ nies, il-maġġoranza kbira w assoluta tal-poplu Malti kellha tmur tisma’ lill-eks Maġistrat Taljan.

Żommu f’moħħkom kemm għandu appoġġ. Fuq nota pożittiva, waħda mill-akbar follol li qatt kellu quddiemu Michael Briguglio.

 

 

 • bunga bunga party.

 • John Smith

  Dik mhux folla Glenn. Dik gabra ta nies. Il-quddiesa ta nofs inhar fil-Kattidral ta’ San Gwann kien hemm aktar.

 • Ronald Jump

  Hames mitt ruh – kollha ipokriti u bla kuxjenza – kollox.

 • David Farrugia

  Socjeta ndannata

 • Joe Busuttil

  Qieghed tatighom wisq importanza ,Glenn.

 • J Camilleri

  Was it really allowed that they block the entrance to valletta?

  In my view this is pure provocation. Not sure if the authorities’ tollerance of such an abuse is excessive. We shouldn’t allow this to happen; no one has a right to block the city entrance.

 • joe

  Hawn hafna li ma hadux pjacir bl-izviluppi ta` dawn l-ahhar sieghat. Tnehhilhom it-tapit minn taht saqajhom. X`ser jaghmlu bit-T shirts, banners u posters li ghamlu? Tghid ifittxu kawza ohra iffabrikata biex ikomplu bil-kummiedji? Issa nistennew l-ezitu tal investigazzjoni Egrant.