Second hand hypocrisy

Recently it was Luciano Busuttil’s wife, Dorothy Busutill Fitzpatrick’s turn to be the subject of Daphne Caruana Galizia’s online bullying.  If Caruana Galizia made her point, stated the facts and stuck to doing things fairly and squarely, then that would have been fair game.   

But of course Caruana Galizia is never fair. Not with Labour people anyway.   Not only is anyone Labour not given the benefit of the doubt but everything becomes a personal attack.  

So she lost no time telling us what she thought of Mrs Busuttil Fitzpatrick heavy make-up and all – funny how she never sees the same qualities in Nationalist women like the other Ms Busuttil (Simon Busuttil’s sister) – bad skin, beady eyes and hooker-like make-up and garb.  But anyway, let’s not dwell on that for the time being.  

Her charitable audience – those desperadoes who share her articles and are made up of mostly herself and other family members – decided to add insult to injury and posted a perfectly harmless FB screenshot where Dorothy Busuttil Fitzpatrick is asking for second hand school books for her children.  This happens all the time on Facebook. Absolutely nothing wrong with that of course, and all of us have gone down this perfectly logical and acceptable road.  

Why buy brand new schoolbooks that cost al fortune, which children use for 9 months and barely even touch or refer to?  Teaching notes often replace books anyway and most books remain untouched. 

But even so, Mrs Busuttil Fitzpatrick has every right to buy second hand school books for her children with or without Caruana Galizia’s blessing and without out being called names.     

Daphne Caruana Galizia and her readers think otherwise.

Daphne, people who live –  or whose sisters live – in second-hand glass house should not throw stones. 

Here is Mandy Mallia – one of Daphne Caruana Galizia’s sisters asking for second hand school books ‘with no writing on, and having the correct ISBNs’. 

Mmm I wonder whether she bought herself some make-up with the money she saved from buying those second hand Sixth Form school books. 

Se jerġgħu jittalbu għal flus

Għada se jagħmlu maratona ta’ ġurnata fuq Radio 101 biex jiġbru xi ħaġa tal-flus għal pagi. Ma felħux jistennew sal-Ħadd biex jagħmlu maratona fuq it-TV. Iddisprati għal flus.

Ma għandhomx flus għal pagi u jriduna nemmnuhom li ħallsu kollox lil Zaren Vassallo. Mhux hekk!

Pero kull deni ħudu b’ġid. Riċentement bdew jaċċettaw li f’Malta jeżisti l-faqar. Sa erba’ snin ilu l-faqar kien biss perċezzjoni. Illum anke huma qed imissu b’idejhom din ir-realta u tal-anqas jitkellmu fuq dan is-suġġett.

Imma l-isfortuna hi li apparti foqra finanzjarjament, huma wkoll foqra mill-ideat. Malta, bħal kull demokrazija għandha bżonn Oppożizzjoni b’saħħitha.

Il-kafe ta’ Pullicin

Għażiż Glenn

Nhar il-Ħadd filgħodu kont qegħda nieħu kafe Ta’ Sliema u fl-istess ħanut kien hemm George Pullicino u xi nies oħrajn li kienu jafuh.

Id-diskors waqa’ fuq il-politika u ma stajtx ma nismax. Pullicino beda jgħid li l-elezzjoni ġenerali li jmiss se ssir fil-5 ta’ Diċembru. Ir-raġel li kien qed jitkellem miegħu qallu, li l-5 ta’ Diċembru jaħbat it-Tlieta u George Pullicino kien pront iwieġbu u “ija ssir is-sibt ta’ wara mhux xorta!”.

Mbagħad dan ir-raġel reġa’ qallu “u iva mhux kemm ngħoddu l-voti, l-anqas għandna għalfejn nivvotaw!” Pullicino nħasad u qallu “Ara ma jfettillekx”.

Daqshekk smajt għax jien mhux ficchanaso imma din il-biċċa konservazzjoni ma stajtx ma nismagħhiex u tgħidx kemm dħakt.

Ma jafux jgħixu l-preżent u moħħhom fil-passat, kif jistgħu joffru futur?

Meta tisma’ l-argumenti li qed iġibu l-esponenti tal-Partit Nazzjonalista bħalissa, ma hemmx konklużjoni oħra li tasal għaliha għajr li tinteressahom biss il-politika tal-passat, il-passat li jifred. Politika li kissret familji u li ġelldet kollegi fuq il-post tax-xogħol.

L-argumenti li qed iġibu n-Nazzjonalisti llum huma l-argumenti tal-passat għax iridu jreġġgħu l-arloġġ lura lejn stil ta’ politika li l-poplu Malti fil-maġġoranza kbira tiegħu rema’ fl-2013.

Argumenti politiċi sforz id-disperazzjoni li għandhom billi qegħdin fl-Oppożizzjoni f’dan iż-żmien. Malta qegħda fil-quċċata tal-Ewropa mhux biss għax għandha l-Presidenza Ewropea, imma għax bil-fatti llum pajjiżna huwa l-aqwa fl-Ewropa.

L-istatistika turi li fil-qasam tal-ekonomija u tax-xogħol Malta qegħda fuq nett. Din ma jistgħux iniżżluha u qed ikunu distruttivi fl-argumenti tagħhom li saħansitra waslu biex waqgħu fl-aktar livell baxx li partit politiku qatt waqa’ fih fejn jgħajru lin-nies injoranti, jibgħatu lin-nies jieħduh ‘l hemm u ‘l hawn, jgħajru lil min ma jaqbilx magħhom bl-aktar aġġettivi koroh u waslu biex saħansitra  għamlu kampanja wkoll jgħajru bil-mard lid-Deputati tagħhom stess.

Ikbru, din m’hijiex Malta li l-poplu jrid jgħix fiha. Il-Malta li jrid jgħix fiha l-poplu Malti hija Malta li toħloq ix-xogħol, Malta maqgħquda mhux mifruda.

Il-politika tal-PN illum hija l-politika tal-firda. Politika ta’ nies li ma jafux jgħixu l-preżent u moħħhom fil-passat, kif jistgħu joffru futur?

Huwa veru li l-politika hija s-suġġett favorit ta’ ħafna Maltin, iżda l-Maltin ma humiex interessati fil-passat li jifred. Iridu jħarsu lejn futur li jgħaqqad.

Ma jinteressahomx il-pessimiżmu li qed joħroġ kull siegħa minn fomm il-PN li llum qed jerġgħu jinqdew b’Hitler, iżda jinteressahom l-ottimiżmu xprunat minn gvern li jaħdem.

Fuq in-naħa l-oħra għandek lil Simon Busuttil li issa ġab miegħu lil Salvu Mallia bħala l-aqwa kandidat li jista’ jkollu.

Qiegħed miegħu mhux għaliex hu konvint minn dak li qed jgħid il-PN, imma għax bħall-PN jemmen fil-politika tal-vendikazzjoni, tat-tgħajjir, insulti u intimidazzjoni.

Salvu Mallia qiegħed fil-politika għax kellu programm fuq TVM u waqaf. Biex jivvendika ruħhu ħareġ għall-elezzjoni mal-PN u beda jgħajjar lil gvern minn filgħodu sa bil-lejl.

Meta fix-xhur li ġejjin, il-poplu Malti se jkollu doża aktar qawwija ta’ politika biex twasslu jieħu deċiżjoni mportanti oħra s-sena d-dieħla, l-għażla se tkun ċara bejn min irid jerġa’ jgħix il-passat u min se joffri futur aħjar.

Sadanittant ikomplu jitgħajru.

Mario De Marco: In the eye of the PN storm

The above photograph was taken just a few days after the new PN leadership was elected in 2013. 
 
It was meant to be a photo opportunity to show strength and unity, but looking back at this photograph in today’s context shows that the division within the party started from day 1 – as early as four years ago.
 
Notice the way Beppe Fenech Adami is looking at Mario de Marco. Isn’t that telling enough? That’s the way the PN Party machine looks at De Marco. Beppe is staring at his colleague with antipathy and contempt.
 
The arrogance is flowing out of his pores 
 
 
Their hate for Mario de Marco was kept in check for some time, until the lid could not resist the boiling heat and blasted off with a ferocious attack on the Deputy Leader.
 
An onslaught on De Marco ensued with its main aim to tarnish his reputation within the PN by comparing him to the the party’s enemy number 1, Keith Schembri the Prime Minister’s Chief of Staff.
 
It was not a coincidence that in the midst of the anti De Marco blitz, Adrian Hillman’s name was brought up again in a non-story which attempted to tie him to the Labour party only because while in Valletta he met Lawyer Ramona Frendo. Big whoop! 
 
It is clear that someone within the PN does not want De Marco in the picture any longer. They want to see the back of him.  The sooner he leaves, the better. 

Tagħhom jippruvaw ituh lilna

Mela jekk hawn partit f’Malta li dejjem kien id f’id mal-faxxiżmu, kien il-Partit Nazzjonalista. Minn qabel il-gwerra fil-PN dejjem kien hemm elementi b’simpatija kbira lejn il-ġirien tagħna.

Il-Partit Nazzjonalista, il-partit tal-Avukati, tant kien Taljanizzat li kienu jinsistu li t-Taljan għandu jkun il-lingwa uffiċjali ta’ pajjiżna.

Saħansitra l-minuti tal-laqgħat tal-eżekuttiv tal-PN kienu jinżammu bit-Taljan u damu jinżammu b’din il-lingwa sas snin sebgħin.

Faxxisti kbar Maltin kienu affiljati mal-PN li l-arma tiegħu hija fuq sfond iswed li huwa l-kulur ta’ Mussolini, faxxista per eċċellenza li n-Nazzjonalisti ta’ dak iż-żmien kellhom stima kbira lejh.

Mussolini kien id f’id ma’ Hitler fit-tieni gwerra dinjija u meta fl-10 ta’ Ġunju 1942 ħabbar li l-Italja kienet daħlet fil-gwerra, kien hemm ukoll rappreżentanza Maltija li marrru juru lid-dinja li n-Nazzjonalisti Maltin kienu ma’ Mussolini u Hitler.

Dan kien l-agħar żmien għall-Ewropa u kulħadd iħares lura lejn dawn is-snin bi stmerrija ħlief għall-PN tal-lum li jħoss illi Hitler kien progressiv.

Dawn tant kienu faxxisti, li anke l-innu tagħhom, li għadhom ikantaw sal-lum huwa kkupjat minn dan l-innu faxxista La Giovinezza 

 

 

Jason Azzopardi u Hitler, mbagħad jgħidu li l-poplu Malti njorant

Mindu Salvu Mallia ddikjara li Hitler progressiv, fil-PN bdew jużaw l-immaġni tat-tirann Nażista biex jipruvaw iqabbluh mal-Prim Ministru Malti.

Mbilli skont il-PN, il-poplu Malti huwa njorant, nies bħal Salvu Mallia, Simon Busuttil, George Pullicino u Jason Azzopardi qed jagħtuna videos ta’ kif Hitler ħa l-poter f’idejh.

Salvu jgħid kelma, u l-oħrajn jirrepetuha. David Agius jonqsu jikkupjaha. Għal daqshekk jinqala biex jikkopja.

Kif jista’ qatt tirann tal-kwalita ta’ Hitler li qatel miljuni ta’ nies u kien responsabbli għal mewt ta’ miljuni oħra fil-ħlied jissejjah politika progressiv u jqabbluh ma’ politiku ieħor li ħlief ġid għal pajjiżu ma għamilx.

Mbagħad tal-PN jgħidu li l-poplu Maltin njorant. 

Il-messaġġ ta’ Salvu Mallia endorsjat minn Simon Busuttil sar il-messaġġ ta’ partit sħiħ li jemmen illi Hitler huwa progressiv għax għamel il-ġid.

Hija offiża mhux għall-Prim Ministru Muscat biss imma għal kull min għandu ftit sens ta’ storja. 

 

Claudio Grech replies and justifies his wife’s parking abuse

Reference is made to the story you published on Saturday: https://glennbedingfield.com/bil-blue-sticker-jew-minghajra-claudio-grech-xorta-jipparkja/

The said story is factually wrong and intentionally misleading to fit the context that suits you:

 

  1. Firstly, that is not my car but my wife’s.
  2. Secondly, what you conveniently don’t say is that the photo was taken in the internal pick-up/drop-off zone of the School at which our children attend. It was pick-up time (as I drop them off in the morning and my wife picks them up in the afternoon) and literally tens of cars stop for a few minutes to pick up the small children from school and drive off.
  3. Whoever is familiar with the School (and I am sure you are) knows well that the during drop-off and pick-up times, that zone is entirely parking-free i.e. no one parks there, be it disabled or otherwise as the area is specifically designated for parents who do the school run and hence the area is utlised for them to stop for a few minutes to drop-off or pick-up their children.

 

Using your time (paid by us) to cook up conspiracy theories on the pick-up of our children by my wife is stooping as low as you can.

Consider this as a right of reply to your story.

Għawdex qatt ma ra l-ġid li qed jesperjenza bħalissa

Minkejja n-negattività bla limitu tal-Kap tal-Oppożizzjoni l-verità hija li preżentament Għawdex qatt ma esperjenza l-ġid li qed jesperjenza bħalissa qabel b’ħolqien ta’ impjiegi rekord, rekord ta’ investiment attirat, tkabbir ekonomiku bla preċedent u turiżmu li qed ikompli jisplodi ‘l fuq b’lukandi mimlija anke fix-shoulder months.

Din il-ġimgħa kien ikkonfermat ukoll kif in-numru ta’ Għawdxin jirreġistraw għax-xogħol ukoll naqas b’terz tul din l-amministrazzjoni, wara li kien kiber matul il-leġislatura li għaddiet. Anke f’Għawdex, bħalissa, in-numru ta’ nies jirreġistraw huwa fl-inqas livelli osservati fl-aħħar deċenji.

Il-Kap tal-Oppożizzjoni llum kompla bl-attakk tiegħu kontra l-investiment fil-qasam tas-saħħa f’Għawdex u anke fuq l-iskola medika ta’ Barts iżda ma sabx ħin jikellem fuq il-korruzzjoni f’Għawdex fl-aħħar leġisltura li meta kien infurmat biha flok ċanfar għax seħħet, ċanfar għax baqgħet għaddejjha waqt li kienet se tintilef l-elezzjoni. Ironikament illum iżda sab ħin isellem lil Giovanna Debono li propju r-raġel tagħha jinsab akkużat bi 13 –il Kap ta’ akkuża quddiem il-Qorti fuq każ ta’ korruzzjoni f’Għawdex.

L-unika sħab ta’ dubju jinsab fuq il-Partit Nazzjonalista li huwa maħkum minn klikka estremista u li hija evidenti l-qasma li għandu u fuq l-iskandli bħal dak tal-art tal-Lowenbrau li Busuttil qed ikompli jaħrab milli jwieġeb fuqu.

 

 

Crooked Timber Nails It

And see the reaction below! Ma nafx hux tad-daħk jew tal-biki. 

Actor John Hurt famous for his roles in Midnight Express & Harry Potter passes away

Sad news indeed that Sir John Hurt star of so many films, and so well known to us Maltese for his role in Midnight Express has passed aged 77.
 
Like the current UK PM he was the son of a vicar and totally believed in his craft as a means to get to the truth of the matter.He once said he was in a similar profession to his father in that regard, that ultimately as an actor he searched for the truth.
 
Sir John Hurt  often took on roles he was advised against taking. The usual doom mongers told him that  certain  roles would ruin his career, or this role would mean he would never work again.
 
He proved them all wrong and worked well into his most mature years, if anything getting better and better.
Many young people know him through his role in Harry Potter and many more of us appreciate him as an actor who took his stage craft to the silver screen in a way few are gifted to do in such a remarkable way.
Called the “most gentlemanly of gentlemen by his wife” this actor will be missed on our screens and in terms of the way his search for the truth through his acting made so many of us question all the prejudices we all have in some form or other.
 
An actor who went on learning and improving who taught us ultimately to do the same, to grow to question and to learn more to become more compassionate about each other in our search for the truth.

The Nationalist Party should go out of its way to show that it bears no grudges or ill-will toward Mario De Marco

In the aftermath of Daphne Caruana Galizia’s anti-De Marco tirade, the Nationalist Party should go out of his way to show that it bears no grudges or ill-will toward Mario De Marco. 

There has been a strange show of antagonism between the Nationalist Party/ Daphne Caruana Galizia and one of the Nationalist Party’s deputy leaders, Mario Demarco, over the last few days. We were subjected to the unsavoury spectacle of another of Daphne Caruana Galizia blogging onslaughts with the Leader of the Opposition remaining mum in the face of these vicious attacks, which until today have not been addressed  by the PN Party machine.

Why doesn’t anybody see anything peculiar in the way the Nationalist Party never sticks its neck out for Mario Demarco, that quite to the contrary, it actually goes out of its way to be hostile toward him? From the way they talk, you’d think he was a Labour politician, not one of theirs.

Why doesn’t anybody see anything peculiar in the way Daphne Caruana Galizia sticks her neck out for someone like Jason Azzopardi, who is mired in scandal after scandal – and I’m not just talking Lowenbrau or Lands here.  I’m taking the sort of scandals that Daphne Caruana Galizia loves to blog about. 

Sometimes people never see what’s staring them in the face, even if it has pink bells on, but then they believe conspiracy theories, and the more outlandish, the better.

For Daphne Caruana Galizia to have felt comfortable enough to lash out at Mario De Marco the way she has, (she is still at it and can’t seem to stop) it is obvious that someone doesn’t want De Marco there. It is obvious that they want to see the back of him. 

Froġa oħra, naħfrulha għax ma tafx x’inhi tgħid

Għal darb’oħra, bl-opinjoni tagħha fuq The Malta Independent, ix-Shadow Minister għas-Saħħa, Claudette Buttigieg uriet li fis-settur li hi responsabbli għalih ma tafx x’inhi tgħid.

Mela din Buttigieg qalet li l-post ta’ paediatric surgeon fl-isptar Mater Dei thalla vakant apposta wara li r-riżenja minn din il-pożizzjoni il-Ministru għas-Saħħa Chris Fearne wara li kien dahal fil-kabinett.

Il-verita hi li immedjatament wara li Chris Fearne kien ha l-kariga ta’ Segretarju Parlamentari fl-2014 il-post tieghu imtela’ minn kirurgu iehor. Wara li issa skada l-kuntratt tat-tieni kirurgu tat-tfal f’Mater Dei, sejħa għall-pożizzjoni ta’ Consultat Paediatric Surgeon ġiet ippubblikata fid-9 ta’ Diċembru 2016. Il-fatti ghalhekk juru illi Claudette Buttigieg ghal darba ohra  ma tafx x’inhi tghid.

Iżda mhux fuq hekk biss ma tafx x’inhi tgħid l-Onorevoli Buttigieg. Fil-fatt illum l-Onorevoli Buttigieg ikkritikat miżura li saret biex propju ssolvi d-diskrepenzi li kienu nħolqu bejn il-persuni dijabetiċi li qegħdin fuq il-kartuna r-roża u dawk li qegħdin fuq il-kartuna s-safra, wara Avviż Legali ppubblikat minn Gvern Nazzjonalista fl-2012.

Mill-bidu ta’ Jannar ta’ din is-sena, id-dijabetiċi kollha fuq il-kartuna s-safra mhux biss qegħdin igawdu minn mediċini ġodda li qatt ma ġew imdaħħla minn amministrazzjonijiet Nazzjonalisti iżda qegħdin jibbenefikaw ukoll minn għadd ta’ benefiċċji li qabel kienu fuq il-kartuna r-roża, bħal dentatura, nuċċali u antibijotiċi fost oħrajn.

Bil-blue sticker jew mingħajra Claudio Grech xorta jipparkja

Meta Deputati Nazzjonalisti jipparkjaw bl-addoċċ f’postijiet riservati għall-persuni b’diżabbilta jgħadduha lixxa. Tal-Labour biss jagħmlu dnub.

Din hija l-karozza tad-Deputat Nazzjonalista Claudio Grech. M’inix tabib u ma nistax ngħid jekk għandux xi forma ta’ diżabbilta jew jekk ħaqqux Blue Sticker pero safejn naf jien ma għandux.

Ħadd qatt ma kiteb fuqu, nsomma la fuqu u fuq ebda Deputat Nazzjonalist ieħor. Għax f’dan il-pajjiż, tkun Nazzjonalist jaħfruhielek.

Deputat ieħor tal-PN li jipparkja fuq il-postijiet riservati għal persuni b’diżabbilta huwa Toni Abela. Hemm min qal li għandu Blue Sticker minħabba li għandu ommu anzjana. Ma nafx u ma rridx nispekula.

Safejn naf jien, il-Blue Sticker m’hijiex għall-anzjani imma għal persuni b’diżabbilta. Jekk għandha bżonnha affariha u mhux se niġi nindaħal jien.

Imma jekk dan hu minnu, tista’ l-Kummissjoni Nazzjonali Persuni b’Diżabbilta tara li mhux qiegħed isir abbuż?

 

Jew l-investigazzjonijiet merfugħin għall-Laburisti biss?

Jien kontra kull forma ta’ abbuż jagħmlu mina jagħmlu, imma kontra l-ipokrizija wkoll.

Adrian Hillman meets a lawyer in Valletta – Big whoop!

Meeting a lawyer in Valletta is news.